Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Odabrane teme iz psihologije odraslih

Šifra:
219122
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

Associate Professor Slavka Galić, PhD

Izvođači:

Associate Professor Slavka Galić, PhD (P, S)

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar