Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodologija izrade diplomskoga rada

Šifra:
219128
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
60(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Izvođači:

prof. dr. sc. Tihomir Vidranski (V)

doc. dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić (V)

Opis predmeta:
Uvođenje studenata u razumijevanje kvantitativnih i kvalitativnih pristupa istraživanju odgoja i obrazovanja te osposobljavanje za samostalno provođenje jednostavnih istraživanja u predškolskoj praksi. Poznavanje, kreiranje i primjena različitih istraživačkih tehnika (alata) u okviru različitih istraživačkih paradigmi. Osposobljavanje za analizu i interpretaciju kvalitativnih i kvantitativnih podataka. Izgradnja etičnosti u provođenju istraživanja i korištenju podataka istraživanja: objektivnost, povjerljivost, poštovanje osobnosti ispitanika. Osposobljavanje za praćenje i razumijevanje empirijskih podataka u stručnoj literaturi te za prezentaciju rezultata istraživanja. Osposobljavanje za samostalnu izradu diplomskoga rada.
Obavezna literatura:

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K (2007): Metode istraživanja u obrazovanju

Dubovicki, S. (2017): Futurološke metode istraživanja

Dulčić, A. (ur.) (2003): Etički kodeks istraživanja s djecom.

Mužić, V. (2004): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja

Ishodi učenja:

1. usvojiti, opisati i interpretirati osnovne metodološke pojmove

2. analizirati i kritički procjenjivati stručnu i znanstvenu literaturu

3. dizajnirati nacrt istraživanja i provesti pedagoško istraživanje

4. primijeniti istraživačke tehnike iz područja kvalitativne, kvalitativne i mješovite metodologije

5. provoditi futurološka istraživanja

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
18 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje diplomski 4 obavezni

Legenda

  • V - Vježbe