Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska jezična kulturna baština

Šifra:
219137
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Irena Krumes

Izvođači:

doc. dr. sc. Irena Krumes (P)

izv. prof. dr. sc. Dubravka Smajić (S)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija osposobiti studenta za jezičnu kulturnu baštinu, s naglaskom nematerijalnoj kulturnoj baštini u jeziku i književnosti.
Obavezna literatura:

Berbrić Kolar, Emina, Kolenić, Ljiljana (2014): Sičanske riči

Berbić Kolar, Emina; Gligorić, Igor Marko (2018): O jeziku kao identitetu i vrijednoj kulturnoj baštini slavonskoga dijalekta.

Bratulić, J., Damjanović, S. (2005): Hrvatska pisana baština

Ishodi učenja:

1. prepoznati identiteta sredine i njezine baštine

2. opisati jedan mjesni govor

3. analizirati mjesni govor ili književni tekst

4. usporediti osobine jezične kulturne baštine

5. primijeniti jezičnu kulturnu baštinu u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
18 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje diplomski 4 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar