Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Zaštita i komunikacija likovne baštine u dječjem vrtiću

Šifra:
219138
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. art. Goran Kujundžić

Izvođači:

dr. sc. Lana Skender, pred. (S)

izv. prof. dr. art. Goran Kujundžić (P)

Opis predmeta:
Cilj je osvijestiti studente o potrebi čuvanja i zaštite likovne baštine u smislu zaštite i komunikacije kao temeljne muzeološke funkcije. Osvijestiti studente o vrijednostima likovnih uradaka djece, sprječavanju nastanka štete, stvaranju zbirka radova, komuniciranju i suvremenim tehnologijama. SADRŽAJ KOLEGIJA: Dječji likovni radovi kao muzealije i kriteriji njihova vrednovanja. Prijedlozi izrade dokumentacije. Komunikacija dječje likovne baštine u školama i vrtićima. Čuvanje i prezentiranje likovnih radova djece. Komunikacija dječje likovne baštine u školama i vrtićima. Tradicionalno komuniciranje, Virtualne galerije.
Obavezna literatura:

Brešan, D. (2012): Komunikacija i zaštita dječjih likovnih radova u školi.

Maroević, I. (1993): Uvod u muzeologiju.

Ishodi učenja:

1. Studenti će biti sposobni odabrati dječje likovne radove prema zadanim kriterijima vrednovanja u procesu donošenja odluka o obliku i načinu sakupljanja, čuvanja i prezentacije dječjih likovnih radova.

2. Studenti će moći organizirati izložbe dječjih likovnih radova.

3. Studenti će biti sposobni adekvatno dokumentirati, zaštiti i čuvati zbirke dječjih likovni radova.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
18 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje diplomski 4 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar