Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Jezične igre

Opterećenje:
30(P) + 15(PK)
Nositelji:

doc. dr. sc. Irena Krumes

Izvođači:

doc. dr. sc. Irena Krumes (P, PK)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente s pojmom i ulogom jezične igre4 u govornom razvoju djeteta. Studenti će upoznati različite vrste spontanih i vođenih igara za djecu.
Obavezna literatura:

Čudina-Obradović, M. (2004): Igrom do čitanja. Igre i aktivnosti za razvijanje vještine čitanja

Peti-Stantić, A., Velički, V. (2008): Jezične igre za velike i male

Peti-Stantić. A (2019): Čitanjem do (spo)razumijevanja. Od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti.

Ishodi učenja:

1. prepoznati vrste jezičnih igara

2. izabrati i primijeniti jezične igre u radu s djecom određene dobi

3. povezati znanje o hrvatskom jeziku sa stručnim spoznajama o prirodi dječje igre

4. planirati i organizirati jezične igre koje će biti poticaj govornom razvoju djeteta i dječjem jezičnom stvaralaštvu

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu