Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Plivanje

Opterećenje:
30(KI) + 15(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Izvođači:

prof. dr. sc. Tihomir Vidranski (P)

Mladen Vladetić, prof., pred. (KI)

Mirna Mikić, pred. (KI)

Opis predmeta:
Cilj je predmeta obučiti neplivače i usavršiti plivačke tehnike, osposobiti studente za primjenu plivanja u rekreacijske svrhe te usvojiti teorijska znanja o utjecaju plivanja na antropološki status čovjeka i osnovnim biomehaničkim i hidrodinamičkim zakonitostima plivanja. Upoznati studente s teorijskim i praktičnim, znanstvenim i stručnim informacijama koje će oni, koristeći suvremene metodičke postupke, primjenjivati u pedagoškom radu i na taj način biti osposobiti za samostalno izvođenje obuke neplivača i spašavanje utopljenika .
Obavezna literatura:

Findak, V. (1981): Učimo djecu plivati priručnik za odgojitelje, nastavnike voditelje rekreacije i roditelje

Ishodi učenja:

1. Naučiti plivati neplivače

2. Osposobiti studente za samostalno korištenje plivanja u svrhu rekreacije sporta i kineziterapije

3. Osposobiti studente za samostalno provođenje poduke neplivača

4. Osposobiti studente za spašavanje i pružanje pomoći utopljeniku

Legenda

  • P - Predavanja
  • KI - Vježbe primijenjene kineziologije