Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Pedagogija djece s posebnim potrebama

Šifra:
219152
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(V) + 15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević

Izvođači:

doc. Katarina Šarčević Ivić-Hofman (V, S)

izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević (P)

Opis predmeta:
Definicije i terminologija teškoća u razvoju/posebnih potreba; Klasifikacija; Etiologija i prevalencija; Povijesni položaj i stavovi prema djeci s posebnim potrebama; Zakonske odrednice; Timski rad u procesu dijagnosticiranja, odgoja, obrazovanja i rehabilitacije; Sustav odgoja, obrazovanja i rehabilitacije; Filozofija inkluzije i institucionalni predškolski odgoj; Identifikacija i management nadarenosti; Intelektualne teškoće i adaptivne vještine; Oštećenja vida; Oštećenja sluha i komunikacije; Cerebralna paraliza i baby handling/pozicioniranje; Poremećaj iz spektra autizma; Prevencija poremećaja u ponašanju; Alternativni oblici komunikacije; Suradnja s roditeljima.
Obavezna literatura:

Ljubešić, M. (2003): Biti roditelj

Ljubešić, M. (1999): Dijete s teškoćama u razvoju i autonomija

Romstein, K. (2010): Epistemološki pristup inkluziji

Romstein, K., Sekulić-Majurec, A. (2015): Obrnuta inkluzija, pedagoške vrijednosti i potencijali

Romstein, K. (2016): Razina uključenosti djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi u odnosu na vrstu aktivnosti i vrstu teškoće

Stančić, V. (1991): Oštećenja vida, biopsihosocijalni aspekti

Preporučena literatura:

Romstein, K. (2015): Procjenjivanje kvalitete inkluzivnog okruženja

Romstein, K. (2017): Zabrinutost roditelja za jezično-govorni razvoj djece

Ishodi učenja:

1. Generirati nove ideje i teorije o socijalnom položaju djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

2. Poznavati i kritički analizirati postojeće znanstvene orijentacije u rehabilitaciji, odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju.

3. Poznavati i primijeniti jednu od tehnika praćenja djece u mikro-okruženju u skladu s inkluzivnim vrijednostima.

4. Kritički analizirati postojeće teorije učenja i poučavanja djece s posebnim potrebama.

5. Poznavati i samostalno primijeniti elemente specifičnih strategija poučavanja djece s teškoćama u razvoju.

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar
  • V - Vježbe