Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Integrirani predškolski kurikul II

Opterećenje:
15(P) + 30(PK)
Nositelji:

doc. dr. sc. Sandra Kadum

Izvođači:

doc. dr. sc. Sandra Kadum (P)

dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić (PK)

Opis predmeta:
Osposobiti studente za suvremeno metodičko oblikovanje aktivnosti u odgojnoj skupini, strukturiranje prostora i vremena te za partnerstvo s roditeljima. Osposobiti studente za praćenje i vrednovanje procesa i učinaka programa. Pripremiti studente za samostalno usvajanje i primjenu stručno-metodičnih znanja i sposobnosti.
Obavezna literatura:

Borovac, T. (2016): Kronološka dob djece kao strukturalni aspekt institucijskog predškolskog odgoja.

Cvetković Lay, J. (1995): Pomognite djetetu da razvije pozitivnu sliku o sebi

Došen Dobud, A. (2008): Predškola

Katz G.L., Mc Clellan E.D (1999): Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije

Stokes Szanton, E. (2000): Kurikulum za jaslice, razvojno primjereni program za djecu od 0 do 3 godine

Irović, S. (1993): Razvojne dimenzije dječje eksploracijske aktivnosti

Irović, S. (1994): Dječja znatiželja i eksploracijsko ponašanje u kontekstu vršnjačke interakcije

Maleš, D., Stričević, I. (1991): Dijete u razdoblju pred polazak u školu

Slunjski, E. (2010): Mogućnost razvoja matematičkog mišljenja i učenja u samoorganiziranim aktivnostima djece u vrtiću

Somolanji Tokić, I., Kretić Majer, J. (2015): Dijete kao aktivno sudionik polaska u školu

Ishodi učenja:

1. stvarati i procjenjivati primjereno odgojno-obrazovno okruženje u kojem dijete ima priliku ostvarivati raznovrsne interakcije s prostorom, materijalima, drugom djecom i odraslima u institucionalnom kontekstu

2. oblikovati odgojno-obrazovni proces tako da svaka aktivnost istodobno podupire različite aspekte cjelovitoga razvoja djeteta te ujedinjuje različita područja njegova učenja

3. demonstrirati vještine integriranja stečenih znanja, vještina i sposobnosti tijekom studija kao pretpostavku konstrukcije integriranog kurikuluma

4. upoznavanje s načelima i načinima praćenja i evaluacije odgojno-obrazovnog procesa i refleksije osobne pedagoške prakse

5. analizirati, razumjeti i usporediti nacionalne dokumente s odgojno obrazovnom praksom

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu