Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ekološki odgoj u dječjem vrtiću

Opterećenje:
15(P) + 30(PK)
Nositelji:

doc. dr. sc. Filip Stević

Izvođači:

doc. dr. sc. Filip Stević (P, PK)

dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić (PK)

Opis predmeta:
Stjecanje znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za promatranje, analizu i interpretaciju činjenica vezanih uz ekologiju te korištenje tih informacija u ostvarenju djelotvorne zaštite prirode. Studenti će steći znanja o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti Hrvatske, zaštićenim dijelovima i objektima prirode, područjima posebne prirodne vrijednosti, kao i oblicima i mogućnostima provođenja zaštite istih. Upoznavat će se sa zakonima o zaštiti prirode, aktivnostima Državne uprave za zaštitu prirode i nastojanjima brojnih drugih ustanova i organizacija u zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj
Obavezna literatura:

Uzelac, V. (1990): Osnove ekološkog odgoja

Uzelac, V., Lepičnih-Vodopivec, J., Anđić, D. (2014): Djeca,odgoj i obrazovanje, održivi razvoj

Preporučena literatura:

Herceg, N., Šiljeg, M., Stanić Koštroman, S. (2018): Čovjek i okoliš

Pap, T., Šarić, Lj., Lončar, I., Domac, J. (2012): Odgoj djece predškolske dobi za održivi razvoj i racionalno korištenje energije

Ishodi učenja:

1. Objasniti povezanost pojava u prirodi i čovjeka i prirode

2. Upotrijebiti praktična znanja i vještine slijedeći ekološke zakonitosti koje će moći primijeniti u praksi odgojiteljskog poziva

3. Aktivno promicati zaštitu prirode u odgoju i obrazovanju

4. Provoditi projekte usmjerene zaštiti prirodnih vrijednosti

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu