Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Likovna kultura u integriranom kurikulu

Opterećenje:
15(P) + 30(PK)
Nositelji:

izv. prof. dr. art. Goran Kujundžić

Izvođači:

Antonija Vukašinović (PK)

dr. sc. Lana Skender, pred. (P)

izv. prof. dr. art. Goran Kujundžić (P)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je razviti kod studenata kompetencija temeljnog metodičkog znanja koje omogućavaju realizaciju suvremene odgojno obrazovne tehnologije u predškolskoj ustanovi. Osposobiti ih da pri odabiru poticaja vode brigu o psihofizičkom razvoju djece, likovnim tehnikama i likovno tehničkim sredstvima koja su primjerena pojedinoj razvojnoj fazi likovnog izraza i zadacima pojedinog likovnog područja. Primjenjuju stečena znanja u oblikovanju kritičkog uvida u efikasnost i primjerenost metoda poučavanja za djecu predškolske dobi. Sposobnost poticanja u razvijanje likovnih senzibilnosti djece osobnim iskustvima. Osviještenost promišljanja i kreiranja odgojno obrazovnih sadržaja s metodičkim osobitostima. Osviještenost o potrebi za permanentnim usavršavanjem u metodici likovne kulture kao i evaluaciji i samoevaluaciji rada. SADRŽAJI KOLEGIJA: Povijesni razvoj vizualno likovnog odgoja i obrazovanja Dječja kreativnost i stvaralaštvo Razvojne faze dječjeg likovnog izraza Metodika likovne kulture (nastavne metode, sociološki oblici rada, motiv kao poticaj, nastavna sredstva i pomagala) Planiranje, provedba i analiza likovnih aktivnosti Vrednovanje dječjeg likovnog izraza Zaštita i komunikacija dječjih likovnih radova
Obavezna literatura:

Grgurić, N., i Jakubin, M. (1996): Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje.

Herceg, L., Rončević, A., Karlavaris, B. (2010): Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi.

Preporučena literatura:

Belamarić, D. (1987): Dijete i oblik.

Brešan, D. (2008): Dječja likovna kreativnost od prve do desete godine.

Bodulić, V. (1982): Umjetnički i dječji crtež: priručnik za odgajatelje i nastavnike.

Ishodi učenja:

1. Student će biti sposoban prepoznati razvojnu fazu dječjeg likovnog izraza.

2. Student će moći odabrati i prilagoditi odgovarajuće nastavne metode u organiziranju likovnih aktivnosti.

3. Student će biti sposoban razlikovati stvaralački dječji likovni izraz od šablonskog izraza.

4. Student ću moći primijeniti odgovarajuće nastavne metode koje su usmjerene na poticanja dječjeg stvaralaštva.

5. Student će biti sposoban samostalno planirati i organizirati likovne aktivnosti u vrtiću.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu