Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ritmika i ples

Opterećenje:
30(KI) + 15(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Izvođači:

prof. dr. sc. Tihomir Vidranski (KI, P)

Mirna Matej-Švaganović (KI)

Opis predmeta:
Na osnovu stečenih znanja o ritmici i plesu, usvojenih vještina i navika studenti će biti kompententni primijeniti svladane sadržaje u radu sa djecom mlađe školske dobi. Studenti će putem ovog predmeta ovladati teorijsko-motoričkim znanjem i vještinom potrebnom u realizaciji programskih sadržaja plesa u odgojno-obrazovnom procesu (tjelesna i zdravstvena kultura) na svim razinama, te u radu s osobama različite dobi u području sportske rekreacije, kineziterapije i sporta.
Obavezna literatura:

Wolf Cvitak. J. (2004): Ritmička gimnastika

Ishodi učenja:

1. Studenti će moći pravilno tumačiti, interpretirati temeljne pojmove i stručne termine iz ritmike i plesa

2. Studenti će moći samostalno organizirati i provoditi aktivnosti vježbanja plesnih elemenata i koreografskih cjelina folklornog i društvenog plesa s djecom mlađe školske dobi.

3. Studenti će moći samostalno organizirati i provoditi metodičke postupke učenja elemenata (s tijelom i na spravama) ritmičke gimnastike te njihovu primjenu u nastavnom procesu s djecom mlađe školske dobi.

4. Studenti će moći organizirati primjenjivati aktivnosti plesnih sadržaja i ritmičke gimnastike za razvoj i održavanje antropoloških obilježja djece mlađe školske dobi

Legenda

  • P - Predavanja
  • KI - Vježbe primijenjene kineziologije