Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kineziološki programi za djecu predškolske dobi

Opterećenje:
30(KI) + 30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Izvođači:

prof. dr. sc. Tihomir Vidranski (P)

Kristian Plazibat, prof. (KI)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je usvojiti potrebna teorijska i praktična znanja o različitim vrstama sportskih programa za djecu predškolske dobi te o učincima primjene tih programa na motorički i uopće cjeloviti rast i razvoj djece.
Obavezna literatura:

Hraski, Ž. (2002): Utjecaj programiranih tjelesnih aktivnosti na rast i razvoj djece predškolske dobi

Neljak, B., Vidranski, T. (2020): Tjelesna i zdravstvena kultura u razrednoj nastavi.

Preporučena literatura:

Plazibat, K., Karuc, J., Vidranski, T. (2021): Effects of Different Multi-Year Physical Exercise Programs on Motor Skills in Preschool Children

Ishodi učenja:

1. 1. kvalitetniju realizaciju sadržaja programa tjelesne i zdravstvene kulture u dječjim vrtićima

2. 2. provedbu i interpretaciju provjere (testiranja) motoričkog statusa djece predškolske dobi.

3. 3. kreirajne različitih sportskih programa za djecu predškolske dobi

4. 4. realizaciju sportskih programa u dječjim vrtićima

5. 5. rad s djecom predškolske dobi u trenažnom procesu u različitim sportovima

6. 6. provedbu dijagnostike motoričkog statusa djece predškolske dobi

7. 7. konstrukciju i provedbu različitih igara usmjerenih na razvoj specifičnih sportskih kompetencija djece predškolske dobi.

Legenda

  • P - Predavanja
  • KI - Vježbe primijenjene kineziologije