Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

Opterećenje:
35(P) + 15(S)
Nositelji:

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ.spec.oec., prof. v. š.

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred.

Izvođači:

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ.spec.oec., prof. v. š. (P, S)

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred. (P, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je naučiti studente rješavanju problema u području poslovnog odlučivanja kroz identifikaciju problema, postavljanje modela, prikupljanje podataka, rješavanje problema, formalna testiranja i analizu rezultata. Povezuje se ekonomska teorija s matematičkim modeliranjem uz primjenu ICT-a
Obavezna literatura:

Dražen Barković (2010): Operacijska istraživanja, drugo izdanje

Ishodi učenja:

1. Identifikacija problema

2. Modeliranje poslovnih procesa odlučivanja

3. Simulacija poslovnih procesa

4. Testiranje i analiza poslovnih procesa

5. Korištenje ICT u rješavanju problema odlučivanja

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar