Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Upravljanje opskrbnim lancem

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

Višnja Bartolović, mag.oec., prof. v. š.

Izvođači:

Višnja Bartolović, mag.oec., prof. v. š. (P, S)

Opis predmeta:
Predmet ima za cilj upoznati studente sa važnosti novog pristupa upravljanju opskrbnim lancem, novih odnosa i povezivanja dobavljača sirovina i gotovih proizvoda s kupcima i potrošačima, uz potporu novih tehnologija i inovativnih pristupa, te upravljanje uspješnošću procesa temeljeno na ključnim pokazateljima poslovanja.
Obavezna literatura:

Jacobs, F. R., Chase, R. B. (2018): Upravljanje operacijama i lancem opskrbe

Ante Luetić (2017): Business Ingelligence u upravljanje opskrbnim lancem

Ishodi učenja:

1. Identificirati ključne izazove koje proizlaze iz politike poduzeća te na koji se način odluke o proizvodima, cijenama, distribuciji, promocijskim i drugim politikama odražavaju na uspješnost poduzeća

2. Razumjeti utjecaj globalne ekonomije na razvoj inovacija i novih tehnologija

3. Usvojiti novi pristup prema važnosti i ulogama dobavljača u kreiranju ukupne organizacijske uspješnosti

4. Poznavati mogućnosti primjena novih informacijsko komunikacijskih tehnologija u upravljanju opskrbnim lancima

5. Analizirati moguća logistička rješenja za poduzeće

6. Identificirati ključne pokazatelje poslovanja i unapređivati opskrbne lance.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar