Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Krizni menadžment

Šifra:
219568
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Ivona Blažević Dević, pred.

dr. sc. Anica Vukašinović, pred.

Izvođači:

Marina Stanić Šulentić, mag.oec., pred. (S)

dr. sc. Ivona Blažević Dević, pred. (P)

dr. sc. Anica Vukašinović, pred. (P)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
11 Menadžment diplomski 1 izborni
19 Menadžment diplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar