Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

E-marketing

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Andreja Katolik Kovačević

Izvođači:

doc. dr. sc. Andreja Katolik Kovačević (P, S)

Opis predmeta:
Usvajanjem spoznaja o mogućnostima e marketinga studenti će moći prepoznati i reproducirati informacije vezane uz digitalni marketing. Studenti će biti u mogućnosti razumjeti princip funkcioniranja e marketinga te primijeniti naučeno. Također cilj kolegija je pomoći studentima procijeniti te ispitati i odabrati najbolji način e marketing oglašavanja.
Obavezna literatura:

Ružić, D. i dr. (2009): E-Marketing

Ishodi učenja:

1. Opisati i definirati e-marketing

2. Analizirati mogućnosti primjene e-marketinga

3. Usporediti primjenu e-marketinga u odnosu na konkurenciju

4. Izabrati, preispitati te preporučiti najbolji način digitalnog oglašavanja

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar