Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Financijski menadžment

Šifra:
219577
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović

Mirna Jerković, univ.spec.oec., pred.

Izvođači:

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović (P, S)

Mirna Jerković, univ.spec.oec., pred. (P)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je stjecanje znanja iz područja financijskog menadžmenta te specifičnosti upravljanja financijama u poduzeću.
Obavezna literatura:

Vidučić, Lj. (2011): Financijski menadžment

J.C.Van Horne, J.M. Wachowicz Jr (2002): Osnove financijskog menadžmenta

Novak, B. (2002): Odlučivanje u financijskom upravljanju

Ishodi učenja:

1. Vrednovati ključne financijske pokazatelje

2. Analizirati temeljna financijska izvješća

3. Definirati aktivnosti financijskog menadžmenta u poduzeću

4. Prepoznati aktivnosti financijskog menadžmenta u poduzeću

5. Isplanirati načine financiranja kratkotrajne imovine te samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja kroz izradu seminarskog rada

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar