Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Korporacijski menadžment

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Sanja Knežević Kušljić, prof. v. š.

Marina Stanić Šulentić, mag.oec., pred.

Izvođači:

Marina Stanić Šulentić, mag.oec., pred. (P, S)

dr. sc. Sanja Knežević Kušljić, prof. v. š. (P)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente sa obilježjima korporacijskog menadžmenta te znati primijeniti stečena znanja u rješavanju kompleksnih problema upravljanja u suvremenim korporacijama.
Obavezna literatura:

Tipurić, D (2008): Korporativno upravljanje

Carver J, Oliver, C. (2004): Korporacijski odbori koji stvaraju vrijednost

Tipurić, D (2011): Promjene vrhovnog menadžmenta i korporativno upravljanje

Krkač,K. (2007): Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost

Ishodi učenja:

1. Objasniti menadžment kao proces, funkcije, strukturu

2. Analizirati utjecaj globalizacije na društvo te razlikovati pojedine mehanizme korporativnog upravljanja

3. Prepoznati važnost korporacije u suvremenom društvu

4. Prikupiti i koristiti informacije u korporativnom poduzeću

5. Primijeniti menadžersku, društvenu i korporativnu odgovornost

6. Procijeniti čimbenike promjena vrhovnog menadžmenta u poslovnim sustavima

7. Prepoznati suvremena globalna zbivanja u korporacijskom menadžmentu te moći samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja kroz izradu seminarskog rada

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar