Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Monetarna ekonomija

Šifra:
219581
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović

dr. sc. Branka Martić, pred.

Izvođači:

dr. sc. Branka Martić, pred. (P, S)

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović (P, S)

Opis predmeta:
Stjecanje teoretskih i institucionalnih znanja iz područja novca i financiranja te usvajanje metodoloških znanja vezanih za sve aspekte novac i financiranja.
Obavezna literatura:

Matić, Branko (2011): Monetarna ekonomija

Božina, L. (2003): Novčana ekonomija: novac i bankarstvo

Perišin, I., Šokman, A., Lovrinović, I. (2001): Monetarna ekonomija

Ishodi učenja:

1. Razviti znanja o monetarnim institucijama i monetarnim politikama te definirati monetarne teorije

2. Identificirati faze nastanka, uporabe i poništavanja novca

3. Vrednovati značaj novca u ekonomskoj teoriji i praksi

4. Analizirati prednosti i nedostatke monetarnih integracija te procijeniti funkcije i značaj novca u suvremenoj ekonomiji

5. Samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz monetarne ekonomije kroz izradu seminarskog rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
11 Menadžment diplomski 2 izborni
19 Menadžment diplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar