Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poslovna logistika

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Anita Kulaš Mirosavljević, prof. v. š.

Izvođači:

dr. sc. Anita Kulaš Mirosavljević, prof. v. š. (P, S)

Opis predmeta:
Upoznavanje s koncepcijom poslovne logistike i razumijevanje funkcioniranja logističkih sustava i logističkih procesa u suvremenom menadžmentu. Stjecanje temeljnih znanja o primjeni logistike u poslovnoj praksi i o donošenju logističkih odluka.
Obavezna literatura:

Segetlija, Z. (2008): Uvod u poslovnu logistiku, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Segetlija, Z. (2006): Distribucija

Ishodi učenja:

1. 1. Razviti način razmišljanja o tokovima unutar sustava i između sustava (materijalna dobra, informacije i vrijednosti).

2. 2. Shvatiti i interpretirati logističku koncepciju u menadžmentu materijalnih dobara i informacija.

3. 3. Svladati temelje donošenja glavnih odluka o izgradnji logističkoga sustava i o logističkim tokovima u poduzeću (glavni modeli za donošenje odluka u logističkim podsustavima: izvršavanja narudžbi, upravljanja zalihama, upravljanja skladištem, upravljanja pakiranjem i komisioniranjem, upravljanja transportom).

4. 4. Shvatiti bit suradnje između sudionika u logističkom lancu i mogućnosti rješenja integriranjem informacijskih sustava.

5. 5. Samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz poslovne komunikacije kroz izradu seminarskog rada.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar