Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poslovanje u digitalnom društvu

Šifra:
219584
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. Mirko Cobović

Izvođači:

doc. Mirko Cobović (P, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je utvrditi globalna kretanja na području sektora upravljanja. Omogućiti povezivanje gospodarskih znanja sa vještinama za nove uvjete upravljanja gospodarstvom i društvom. Korištenje ICT-a u analizi, sintezi i rješavanju poslovnih problema
Obavezna literatura:

Željko Paniana (2013): Elektroničko poslovanje druge generacije

Ishodi učenja:

1. Prepoznati značaj IKT-a u poslovnom okruženju

2. Primjenjivati IKT u poslovanju za stjecanje konkurentske prednosti

3. Prepoznati modele tržišta i primijeniti modele e-poslovanja

4. Primijeniti metrike za ocjenjivanje uspješnosti modela e-poslovanje

5. Voditi poslovne procese potpomognute IKT-om

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
11 Menadžment diplomski 2 izborni
19 Menadžment diplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar