Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Institucije i politike Europske unije

Opterećenje:
35(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Sanja Knežević Kušljić, prof. v. š.

Marina Stanić Šulentić, mag.oec., pred.

Izvođači:

Marina Stanić Šulentić, mag.oec., pred. (P)

dr. sc. Sanja Knežević Kušljić, prof. v. š. (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s nastankom i razvojem Europske Unije, organizacijom, ulogom i načinom rada institucija Europske zajednice te sa njihovim međusobnim funkcionalnim odnosom. Kako je najvažniji segment približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji upravo bio harmonizacija hrvatskog pravnog sustava s europskom pravnom stečevinom upoznati studente s osnovnim politikama Europske unije te postupkom oblikovanja politika u EU u teoriji i praksi.
Obavezna literatura:

Ljerka Mintas Hodak (2011): EUROPSKA UNIJA

Ljerka Mintas Hodak (2004): Uvodu Europsku uniju

Pascal Fontaine (2012): Europa u 12 lekcija

Ishodi učenja:

1. Primijeniti stečena znanja iz područja svakodnevnog funkcioniranja Europske Unije

2. Prepoznati i vrednovati postupak oblikovanja politika u EU u teoriji i praksi

3. Prepoznati suvremena zbivanja i promjene u Europskoj uniji te moći samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja kroz izradu seminarskog rada

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar