Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Upravljanje troškovima

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Milan Stanić

Izvođači:

doc. dr. sc. Milan Stanić (P, S)

Opis predmeta:
Razumjeti značaj upravljanja troškovima u trgovačkim društvima , metode obračunavanja troškova te metode upravljanja njima
Obavezna literatura:

Chadwick, L. (2000): Osnove upravljačkog računovodstva

Karić, M. (2008): Upravljanje troškovima

Karić, M. (2008): Upravljačko računovodstvo

Ishodi učenja:

1. Razviti znanja iz područja računovodstva i financija

2. Analizirati osnovna mjesta nastanka troška u trgovačkim društvima

3. Identificirati faze nastanka po mjestima troškova

4. Razumjet postupak obračuna troškovima

5. Usporediti i samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz upravljanja troškovima kroz izradu seminarskog rada

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar