Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Projektno učenje u dječjem vrtiću

Opterećenje:
30(M) + 30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Branko Bognar

Izvođači:

prof. dr. sc. Branko Bognar (M, P)

dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić (M)

Opis predmeta:
Stjecanje znanja i sposobnosti za rad na projektima te detaljnije upoznavanje s metodama i oblicima suradničkog učenja. Studenti će samostalno istraživati odabranu temu suradničkim učenjem donoseći niz važnih odluka kako bi postigli osnovne rezultate. Angažirat će se u radu na odabranoj temi u skladu s njihovim potrebama i okolinom u kontekstu dječjeg vrtića i samorefleksijom samostalno vrjednovati rad svoga tima.
Obavezna literatura:

Slunjski, E. (2012): Tragovima dječjih stopa

Vujičić, L. (2016): Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja

Ishodi učenja:

1. upravljati cikličkom strukturom projekta

2. održavati partnerske odnose interakcijom i suradnjom u timskom radu

3. ispitati učinke svojih postignuća kao refleksivnog praktičara

4. demonstrirati znanje u promatranju i procjeni djetetovih aktivnosti i mogućnosti kao pretpostavci konstrukcije integriranog kurikuluma u smislu odgovora na njegove razvojne i odgojno-obrazovne potrebe.

Legenda

  • P - Predavanja
  • M - Metodičke vježbe