Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Matematika

Opterećenje:
15(A) + 30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Zlatko Pavić

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred.

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Zlatko Pavić (P)

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred. (A, P)

Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je upoznati studente s temeljnim matematičkim znanjima, razviti logično mišljenje i zaključivanje, usvojiti matematičke metode, steći sposobnosti matematičkog oblikovanja i predočavanja problema kako bi pristupnici lakše razumjeli i rješavali probleme vezane za svoju djelatnost.
Obavezna literatura:

Z. Pavić (2008): Matematika za inženjere 1, udžbenik sa zbirkom zadataka, E-sadržaji Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu

Preporučena literatura:

V. Halusek, B. Radišić, M. Špoljarić (2017): Primjena matematike u gospodarstvu, udžbenik, 1. izdanje

Ishodi učenja:

1. definirati funkciju i analizom utvrditi vrstu funkcije

2. objasniti svojstva funkcija

3. opisati pojam derivacije funkcije

4. primijeniti derivacije u proučavanju funkcija

5. razlikovati metode rješavanja sustava linearnih jednadžbi

6. riješiti problemske situacije jednostavnog i složenog kamatnog računa

7. primijeniti osnove potrošačkog kredita

8. razlikovati dekurzivni i anticipativni obračun kamata

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe