Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poslovni engleski jezik II

Opterećenje:
20(A) + 20(P)
Nositelji:

Jasna Vujčić, prof., v. pred.

Nikolina Pranjić, pred.

Izvođači:

Nikolina Pranjić, pred. (A, P)

Jasna Vujčić, prof., v. pred. (A, P)

Opis predmeta:
Kolegij nadograđuje i proširuje jezična znanja i vještine iz prethodnog semestra. Okvirne teme u drugome semestru uključuju područja marketinga, trgovine, financija, upravljanja ljudskim resursima i poslovanja u različitim kulturama. Studenti čitaju i interpretiraju ne-specijalističke tekstove na stranom jeziku, te ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme. Razgovarajući o navedenim temama, studenti vježbaju prikladno i gramatički točno izraziti osnovne jezične funkcije (zamolba, životopis, pregovaranje, prihvaćanje/odbijanje, isprika, savjet, uputa itd).
Obavezna literatura:

Cotton, D., D. Falvey, S. Kent: (2010): Market Leader 3rd editon Intermediate

Mascull, Bill (2000): Business Vocabulary in Use

Špiljak, Višnja (2000): Englesko-hrvatski poslovni rječnik

Ishodi učenja:

1. razumjeti i objasniti na stranom jeziku osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija;

2. razumjeti i interpretirati raznovrsne tekstove na stranom jeziku s temama iz ovih područja te prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na strani jezik u prikladnom i gramatički točnom obliku.

3. koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova; razlikovati i primjenjivati različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje); CV/forms/letters of complaint te učinkovito koristit rječnik i druge priručnike; društvene mreže i online platforme - Merlin

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe