Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Računovodstvo

Opterećenje:
15(A) + 35(P) + 10(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Milan Stanić

Izvođači:

doc. dr. sc. Milan Stanić (A, P, S)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznavanje sa osnovama Računovodstva
Obavezna literatura:

Ministarstvo financija: Zakon o Računovodstvu

RRIF (2015): Računski plan za poduzetnike ,

Proklin, P. (2005): Računovodstvo

RRIF: Računovodstvo poduzetnika

Ishodi učenja:

1. Steći temeljna znanja o računovodstvu i financijama

2. Razumijevanje računovodstvenih politika, te složene uloge i zadatke računovodstva u suvremenim poslovnim sustavima

3. Ovladavanje i razvoj vlastitog potencijala i kompetencija za računovodstvenu analizu i obavljanje računovodstvenih poslova na različitim organizacijskim razinama i u različitim poslovnim sustavima

4. Upoznati se sa pojmovima porez na dohodak i porezom na dobit

5. Steći temeljna znanja o vrsti i vođenju poslovnih knjiga propisanih Zakonom o Računovodstvu

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe
  • S - Seminar