Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Trgovačko pravo

Opterećenje:
35(P) + 10(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Milan Stanić

Izvođači:

doc. dr. sc. Milan Stanić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznavanje sa pravnim sustavom i jasnim određenjem svih pravnih mehanizama i instituta, koji omogućavaju početak poslovanja i njegovo odvijanje. Osim toga studenti trebaju steći temaljna znanja o tehnici i pravnim posljedicama pregovaranja, o značenju urednog ispunjavana ugovorenih obveza i o pristupu rješavanja trgovačkih sporova.
Obavezna literatura:

Jelinić, S. (2010): Trgovačko pravo I -pravo društava

Gorenc, V. (1997): Trgovačko pravo -ugovori

Gorenc, V. (1998): Trgovačko pravo ugovori

Ishodi učenja:

1. Razviti znanja iz područja trgovačkog prava

2. Analizirati osnovne nositelje gospodarskog poslovanja

3. Identificirati poslove roba i usluga

4. Razumjet postupak registracije trgovačkog društva

5. Usporediti i samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz trgovačkog prava kroz izradu seminarskog rada

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar