Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Menadžment u bankarstvu

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović

dr. sc. Branka Martić, pred.

Izvođači:

dr. sc. Branka Martić, pred. (P, S)

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović (P, S)

Opis predmeta:
Kolegijem studenti stječu teorijsko i institucionalno znanje iz područja bankarstva uz spoznaju važnosti i značaja banaka kao i drugih financijskih institucija za nesmetano funkcioniranje ukupnog gospodarstva. Pored toga usvajaju metodološka znanja vezano za sve aspekte djelovanja bankarskog sustava.
Obavezna literatura:

Matić, Branko (2011): Monetarna ekonomija

Rose, P. S. (2005): Menadžment komercijalnih banaka

Miller, R. L., Vanhoose, D. (1997): Moderni novac i bankarstvo

Ishodi učenja:

1. Razviti znanja iz područja bankarstva i bankarskog sustava

2. Analizirati funkcioniranje bankarskih institucija

3. Identificirati faze nastanka, razvoja i budućnosti bankarstva

4. Procijeniti značaj bankarstva te ustanoviti prednosti i nedostatke bankarskoga sustava

5. Usporediti funkcije i značaj središnjeg bankarstva te samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz bankarstva kroz izradu seminarskog rada

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar