Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Menadžment novoga proizvoda

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Sanja Knežević Kušljić, prof. v. š.

Izvođači:

dr. sc. Sanja Knežević Kušljić, prof. v. š. (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je omogućiti studentima potrebna znanja - teorijska i praktična za upoznavanje provođenja marketinških aktivnosti te područja upravljanja inovacijama koje su osnovni pokretač ekonomskog razvoja u svijetu, razumijevanje koncepata novog proizvoda u specifičnim kontekstima te primjenu novog proizvoda u praksi.
Obavezna literatura:

Knežević, S., Duspara L. (2017): Menadžment novog proizvoda

Prester, J. (2010): Menadžment inovacija

Kotler, P., Keller, K. (2008): Upravljanje marketingom

Ishodi učenja:

1. razlikovati bitna obilježja inovacija i novog proizvoda

2. primijeniti i koristiti metodu razvoja novih proizvoda/inovacija

3. razlikovati i izabrati mogućnosti primjene metoda i tehnika odluka za odabire koncepta novog proizvoda

4. razlikovati i kreirati mogućnosti lansiranja proizvoda na tržište

5. razviti i izumiti vlastite nove proizvode/inovacije te moći samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz inovacija kroz izradu seminarskog rada

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar