Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Operacijski menadžment

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ.spec.oec., prof. v. š.

Izvođači:

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ.spec.oec., prof. v. š. (P, S)

Opis predmeta:
Predmet omogućava studentima razumijevanje različitih metoda u rješavanju kompleksnih poslovnih problema. Svaka metoda je objašnjena u kontekstu stvarnog poslovnog problema. Naglasak je na interpretaciji i primjeni rezultata. Studenti se uče vještini primjene računalnih programa.
Obavezna literatura:

Dražen Barković (2011): Uvod u operacijski management

Ishodi učenja:

1. Usvojiti znanja o planiranju proizvodnje

2. Usvojiti znanja o proizvodnim poslovnim procesima

3. Usvojiti znanja o japanskim proizvodnim filozofijama

4. Usvojiti i primijeniti metode za optimiranje

5. Usvojiti i primijeniti metode za upravljanje projektima

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar