Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poslovni engleski jezik IV

Opterećenje:
15(A) + 25(P)
Nositelji:

Jasna Vujčić, prof., v. pred.

Nikolina Pranjić, pred.

Izvođači:

Nikolina Pranjić, pred. (A, P)

Jasna Vujčić, prof., v. pred. (A, P)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je usavršavati i proširiti znanja i vještine iz prethodnih semestara, a sadržajno se povezuje s ostalim predmetima studija. Okvirne teme u četvrtome semestru uključuju globalizaciju, međunarodnu trgovinu, poduzetništvo, inovacije, menadžment, računovodstvo, burze i bankarstvo. Studenti čitaju i interpretiraju specijalističke tekstove na stranom jeziku, i ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme. Razgovarajući o navedenim temama, studenti uče prikladno i gramatički točno izraziti različite jezične funkcije (uspoređivanje, kontrastiranje, argumentiranje, uzrok i posljedica, predlaganje, uvjetovanje itd).
Obavezna literatura:

Cotton, D., D. Falvey, S. Kent: (2010): Market Leader 3rd editon Intermediate

Mascull, Bill (2000): Business Vocabulary in Use

Špiljak, Višnja (2000): Englesko-hrvatski poslovni rječnik

Ishodi učenja:

1. - razumjeti i objasniti na stranom jeziku osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija;

2. - razumjeti i interpretirati specijalističke tekstove na stranom jeziku o navedenim temama koji potječu iz raznovrsnih izvora;

3. - prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na strani jezik u prikladnom i gramatički točnom obliku.

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe