Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura

Opterećenje:
30(TJ)
Nositelji:

doc. art. Hrvoje Sivrić, prof.

Izvođači:

doc. art. Hrvoje Sivrić, prof. (TJ)

Opis predmeta:
Adekvatnim kineziološkim operatorima zadovoljiti biopsihosocijalne potrebe studenata za kretanjem, čime će se uvećati njihovi adaptivni i stvaralački potencijali. Poseban je cilj omogućiti studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojima će se osposobiti za samostalno cijeloživotno programiranje i provođenje procesa vježbanja, te stvoriti naviku za zdravim načinom života.
Obavezna literatura:

Sivrić, H. i Rukavina D. (2020): Kuglanje u nastavi u visokom obrazovanju

Preporučena literatura:

Sivrić, H. (2013): Priručnik za samoinicijativni fitnes trening studenata. Udžbenik Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

Ishodi učenja:

1. primijeniti različite metode treninga

2. planirati i voditi vlastite treninge motoričkih i funkcionalnih sposobnosti

3. procijeniti i vrednovati efekte transformacijskog procesa

4. povezati kompleksne kretne i tehničke strukture u sportskim aktivnostima

5. samostalno razlikovati i pokazati stečena znanja kroz izradu seminarskog rada primjenjujući suvremene informatičke alate

6. primijeniti i upotrijebiti znanja i vještine za samostalno obavljanje aktivnosti i poslova

Legenda

  • TJ - Vježbe tjelesnog odgoja