Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Međunarodna ekonomija

Opterećenje:
35(P) + 10(S)
Nositelji:

dr. sc. Sanja Knežević Kušljić, prof. v. š.

Izvođači:

dr. sc. Sanja Knežević Kušljić, prof. v. š. (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je dobiti temeljna teorijska znanja o razvoju međunarodne ekonomije, svladati problematiku međunarodne razmjene, posebno utjecaj vanjske trgovine na zaduživanje i gospodarski razvoj te steći globalna znanja o djelovanju najvažnijih međunarodnih institucija.
Obavezna literatura:

Bolfek B., Knežević S. (2011): Međunarodna ekonomija, Veleučilište u Slavonskom Brodu

Bilas V, Grgić M. (2008): Međunarodna ekonomija

Krugman P., Obsfield M (2009): Međunarodna ekonomija

Baban , Lj., Marijanović, G (1998): Međunarodna ekonomija

Ishodi učenja:

1. opisati i identificirati osnovne pojmove koji proizlaze iz međunarodnih odnosa

2. interpretirati teorijsku analizu međunarodne ekonomije: zakonitosti međunarodne specijalizacije i međunarodne podjele rada, te osnovne koristi od međunarodne razmjene

3. razlikovati osnovne značajke platno bilančne teorije i politike kao i teorije međunarodnog ekonomskog razvoja

4. razlikovati i vrednovati načine djelovanja i funkcioniranja međunarodnih institucija: Svjetske trgovinske organizacije (WTO), Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke te posebno Europske unije

5. Prepoznati suvremena globalna zbivanja u međunarodnoj ekonomiji te moći samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja kroz izradu seminarskog rada

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar