Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Menadžment promjena

Opterećenje:
35(P) + 10(S)
Nositelji:

Višnja Bartolović, mag.oec., prof. v. š.

Izvođači:

Marina Stanić Šulentić, mag.oec., pred. (S)

Višnja Bartolović, mag.oec., prof. v. š. (P)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je senzibilizirati studente na neophodnost planiranja, praćenja i kontrole dinamičnih promjena u menadžmentu poslovnog okruženja. Studenti trebaju saznati kako konstruktivno upravljati promjenama te kako pomoći tvrtki, odjelu i ljudima da se s tim promjenama što uspješnije nose. Cilj je također kod studenata pobuditi spoznaju o nužnosti suvremenih menadžera da imaju vještine učenja zaposlenih da prihvaćaju promjene, budu otvoreni za promjene na svim razinama u organizaciji, te prihvaćaju i potiču prijelaz iz jednog stanja u drugo.
Obavezna literatura:

Luecke, R. (2004): Upravljanje promjenama i tranzicijom

Potts, R., Lamarsh J. (2005): Upravljanje promjenom do uspjeha

John P. Kotter (2009): Vođenje promjena

Ishodi učenja:

1. Znati kako okruženje utječe na poduzeće

2. Znati što sve može potaknuti promjene iz samog poduzeća

3. Oblikovati plan promjene

4. Provoditi plan promjene

5. Očuvati produktivnost rada i motivaciju u uvjetima promjena

7. Pokrenuti novi ciklus promjena

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar