Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Stručna praksa I

Opterećenje:
150(A)
Nositelji:

doc. dr. sc. Milan Stanić

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ.spec.oec., prof. v. š.

dr. sc. Andreja Katolik Kovačević, pred.

Višnja Bartolović, mag.oec., prof. v. š.

Izvođači:

Višnja Bartolović, mag.oec., prof. v. š. (A)

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ.spec.oec., prof. v. š. (A)

dr. sc. Andreja Katolik Kovačević, pred. (A)

doc. dr. sc. Milan Stanić (A)

Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s organizacijom i funkcioniranjem poduzeća ili ustanove gdje je praksa obavljena te upoznavanje sa sustavom rada i poslovanja odgovarajućih organizacijskih jedinica u poduzeću ili ustanovi
Obavezna literatura:

Sveučilište u Slavonskom Brodu: Upute o stručnoj praksi studenta

Ishodi učenja:

1. Razviti znanja iz područja ekonomije

2. Analizirati funkcioniranje poduzeća ili ustanove

3. Identificirati pojedine sektore u poduzeću ili ustanovi

4. Procijeniti značaj usvojenih znanja iz ekonomije u praksi

5. Samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz prakse kroz izradu seminarskog rada

Legenda

  • A - Auditorne vježbe