Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

E - poslovanje

Opterećenje:
15(A) + 30(P)
Nositelji:

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ.spec.oec., prof. v. š.

Izvođači:

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ.spec.oec., prof. v. š. (A, P)

Opis predmeta:
Ciljevi ovog kolegija vezani su uz svladavanje metoda i tehnika elektroničkog poslovanja te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Ovaj ih kolegij priprema za suočavanje s najnovijim metodama elektroničkog poslovanja u bliskoj budućnosti i čini ih konkurentnijima i samopouzdanijima u obavljanju budućeg posla. Još tijekom studija studenti su otvoreniji prema modernijem shvaćanju ekonomije te uloge suvremene informatičke tehnologije u njoj.
Preporučena literatura:

Panian, Ž. (2009): Poslovna informatika za ekonomiste

Penić, S, Begović, S., Maričić, D. (2012): E-poslovanje za konkurentnost malih i srednjih poduzetnika

Ishodi učenja:

1. prepoznati i primjeniti funkcionalnosti Interneta i njegove implikacije na gospodarski razvitak društva

2. prepoznati i definirati promjene u proizvodnoj i poslovnoj sferi vezano za korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije

3. Analizirati implikacije korištenja eTrgovine , eProdaja, eNabava, ePlaćanja -EDI

4. upravljati odnosima s kupcem (CRM) u novim komunikacijskim i organizacijskim uvjetima

5. prepoznati i zastupati ispravno korištenje sigurnosnih postupaka u ePoslovanju - autorizacija, tajnost, povjerljivost, neporecivost, dostupnost

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe