Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

E - ured

Opterećenje:
15(A) + 30(P)
Nositelji:

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ.spec.oec., prof. v. š.

Izvođači:

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ.spec.oec., prof. v. š. (A, P)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija su razviti kod studenta opća i specifična znanja glede uredskog poslovanja u suvremenom informatičkom društvu. Student u okviru kolegija osim upoznavanja općih smjernica u razvitku uredskog poslovanja, strukturom i procesima koji se odvijaju u uredskom poslovanju, treba se upoznati sa standardima i normama uredskog poslovanja, načelima suvremenog poslovnog komuniciranja, te steći vještine potrebne za pragmatičnu upotrebu digitalne tehnologije u sustavu uredskog poslovanja.
Obavezna literatura:

Panian, Željko (2009): Poslovna informatika za ekonomiste

Ishodi učenja:

1. Prepoznati i odabrati sklopovlje i komunikacijsku opremu za uredsko poslovanje

2. Prepoznati i odabrati programsku podršku za uredsko poslovanje

3. Primijeniti računalo i uredske programske alate (office paketi) u normalnim uredskim poslovima

4. Ispravno primijeniti sigurnosne postupke: autorizacija, tajnost, povjerljivost, neporecivost, dostupnost

5. Analizirati i automatizirati poslovanje ureda

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe