Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Projektni menadžment

Opterećenje:
15(A) + 30(P)
Nositelji:

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ.spec.oec., prof. v. š.

Izvođači:

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ.spec.oec., prof. v. š. (A, P)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente sa projektom kao alatom za provođenje promjena ili reakcija na trendove i izazove tržišta. Studente će se upoznati i sa osnovnim pojmovima upravljanja projektima kao jednim načinom vođenja i nadzora poslovnih aktivnosti u cilju postizanja poslovnih i društvenih ciljeva koji uz pravilnu primjenu korisnicima reducira troškove poslovanja uz istodobno povećanje produktivnosti
Preporučena literatura:

Zdravko Zekić (2010): Projektni menadžment, upravljanje razvojnim promjenama

Ishodi učenja:

1. Stjecanje znanja o važnosti primjene projekata u tržišnom gospodarstvu

2. Stjecanje osnovnih znanja o projektima , programima, procesima, upravljanju projektima

3. Prepoznati primjenu projekata u izvršavanju strategije

4. Poznavati osnovne elemente projektnog plana

5. Znati objasniti ulogu i ključne aktivnosti u fazi završetka projekta 

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe