Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Menadžment kvalitete

Opterećenje:
15(A) + 30(P)
Nositelji:

dr. sc. Andreja Katolik Kovačević, pred.

Izvođači:

dr. sc. Andreja Katolik Kovačević, pred. (A, P)

Opis predmeta:
Kolegijem studenti stječu teorijsko i institucionalno znanje iz područja kvalitete uz spoznaju važnosti i značaja upravljanja kvalitetom u poduzeću. Pored toga usvajaju metodološka znanja vezano za sve aspekte djelovanja sustava upravljanja kvalitetom.
Obavezna literatura:

Lazibat, T. (2009): Upravljanje kvalitetom

Ishodi učenja:

1. Prepoznati ulogu menadžmenta u primjeni sustava upravljanja kvalitetom

2. Analizirati sustav upravljanja kvalitetom

3. Predvidjeti nesukladnosti i predložiti popravne radnje

4. Poznavati temeljne alate upravljanja kvalitetom

5. Provoditi sustav upravljanja kvalitetom

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe