Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Etika učiteljskoga poziva

Opterećenje:
15(P) + 15(PK)
Nositelji:

Assistant Professor Vesna Srnić, PhD

Izvođači:

Assistant Professor Vesna Srnić, PhD (P, PK)

Opis predmeta:
Razvoj spoznaja o profesionalnoj etici odgojitelja, njegovanje problemske svijesti o etičnosti odgojnog čina i odgojiteljeve uloge.
Obavezna literatura:

I. Cohen (2007): Metode istraživanja u obrazovanju

A. Dulčić (2003): Etički kodeks istraživanja s djecom

Preporučena literatura:

Babić, N. Irović, S. (2003): Edukacija vrijednosti i vrijednost u edukaciji

Ćurko, B. i sur. (2015): Etičko obrazovanje i učenje o vrijednostima

Ishodi učenja:

1. usvojiti profesionalnu etičnost

2. djelovati u skladu s etičkim kodeksima (struke, odgojno-obrazovne ustanove i etičkog kodeksa istraživanja s djecom)

3. napisati etički kodeks struke i dječjeg vrtića

4. pokazati osposobljenost za preuzimanje odgovornosti u procesima daljnje osobne i profesionalne afirmacije svojeg stručnog profila uz istovremeno promicanje značaja stručnog područja rada.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu