Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u računarstvo

Opterećenje:
30(A) + 15(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić (A, P)

Opis predmeta:
Cilj predmeta: Ovladati osnovnim pojmovima iz informatike i temeljnim činjenicama o građi i arhitekturi računala, njihovoj ulozi te svakodnevnoj praksi. Sadržaj predmeta: Osnovni pojmovi. Informatikai informacijske tehnologije. Računalni sustav. Von Neumanov model računalnog sustava. Osnove građe računala,osobno računalo. Osnovne funkcije računala. Operacijski sustav, osnovni pojmovi. Programska podrška računala. Matematičke osnove računala i brojevni sustavi. Uloga i zadaci informacijskih sustava
Obavezna literatura:

P. Brođanac (2007): Informatika 1

V. Galešev i dr. (2006): Informatika i računalstvo

S. Ribarić (2011): Građa računala: arhitektura i organizacija računarskih sustava

Ishodi učenja:

1. identificirati generacije računala

2. identificirati dijelove računala i njihovu funkciju

3. objasniti koncept operacijskog sustava i programske podrške računala

4. pretvarati brojeve iz dekadskog brojevnog sustava u binarni, oktalni, heksadekadski brojevni sustav i obrnuto

5. prepoznati logičke sklopove

6. oblikovati tablice istinitosti

Legenda

  • P - Predavanja
  • A - Auditorne vježbe