Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Informatika

Opterećenje:
15(L) + 30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić

Izvođači:

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ.spec.oec., prof. v. š. (L, S)

izv. prof. dr. sc. Ivan Aleksi (P)

izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić (P)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je razviti i unaprijediti znanja studenata o elementima informacijsko-komunikacijske tehnologije kao i primjene iste u ekonomiji. Specifični cilj je razviti sposobnost studenata za kvalitetnim pretraživanjem podataka, kvalitetnom obradom podataka, računanjem, kreiranja digitalnih sadržaja, prezentacijom istih te komuniciranju a sve navedeno korištenjem alata za uredskog poslovanja.
Obavezna literatura:

Skupina autora (2011): ECDL 5.0 - 7 modula Syllabus 5.0

Ishodi učenja:

1. Definirati i razlikovati elemente informacijsko-komunikacijske tehnologije

2. Razlikovati vrste softvera i definirati karakteristike i razlike operacijskih sustava i programa za uredsko poslovanje,

3. Definirati, objasniti i koristiti rad umreženih računala te mrežne usluge

4. Razumjeti i odabrati baze podataka, ekspertne sustave i sustave za pomoć u odlučivanju

5. Primijeniti stečena znanja na praktičnom radu sa računalom u skupini alata za uredsko poslovanje

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • L - Laboratorijske vježbe