Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poslovni njemački jezik I

Opterećenje:
20(P) + 10(SJ)
Nositelji:

Željka Rosandić, v. pred.

Izvođači:

Jasna Vujčić, prof., v. pred. (SJ)

Željka Rosandić, v. pred. (P, SJ)

Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je upoznati i podsjetiti studente s gramatičkim i jezičnim strukturama njemačkog jezika te naučiti studente pravilno koristiti stručnu terminologiju te istu i primjenjivati. Cilj je cijeloga kolegija studentima olakšati praćenje stručne literature na njemačkom jeziku, te ih, uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija, osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavni dio njihova budućeg profesionalnog života.
Obavezna literatura:

Čičin-Šain Buljan, M., Kosanović, J., Štampalija, A. (2007): Poslovni njemački jezik 1

Jotzo, S., et al. (2010): Schritte international im Beruf 1-6: Kommunikation am Arbeitsplatz

Ishodi učenja:

1. Razumjeti i objasniti na stranom jeziku osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija

2. Razumjeti i interpretirati raznovrsne tekstove na stranom jeziku s temama iz ovih područja

3. Prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na strani jezik u prikladnom i gramatički točnom obliku

4. Koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova

5. Razlikovati i primjenjivati različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje)

6. Učinkovito koristiti rječnik i druge priručnike

Legenda

  • P - Predavanja
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika