Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teorija glazbe

Šifra:
218870
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina

Izvođači:

Hrvoje Špicer, pred. (S)

izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina (P)

Opis predmeta:
Trajno usvajanje teorije glazbe kao nužnog preduvjeta upoznavanja, razumijevanja i poznavanjaglazbenogaizraza.
Obavezna literatura:

Tomašić, Đ. (2003): Osnove glazbene teorije

Završki, J. (1995): Teorija glazbe

Ishodi učenja:

1. Definirati i razlikovati temeljne pojmove iz glazbene teorije.

2. Analizirati notne zapise.

3. Pravilno tumačiti i interpretirati glazbene sadržaje.

4. Samostalno primijeniti stečena glazbeno-teorijska znanja i sposobnosti.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar