Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Oblikovanje teksta

Šifra:
218927
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(V) + 15(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Roberto Lujić

Izvođači:

Tomislav Lačić (V)

prof. dr. sc. Roberto Lujić (P)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija Steći znanje o principima obrade teksta, te uvježbati rad u određenom tekst editoru. Sadržaj kolegija Kratki povijesni pregled programa za uređivanje teksta od linijskih do WYSIWYG editora. Osnovne funkcije editora teksta: (pisanje, uređivanje, pohranjivanje, tiskanje). Sklopovski dijelovi potrebni za uređivanje teksta. MS-WORD editor. Korištenje datoteka. Pisanje teksta i neke pomoći pri pisanju (kontrola ispravnosti "Spelling checker" na hrvatskom). Uređivanje teksta i stranica. Korištenje tablica, slika i crteža. Tiskanje i mogućnosti pri tiskanju. Tablični kalkulator: pojam i povijesni pregled razvoja. Excel tablični program. Ćelije i njihov sadržaj: Apsolutne i relativne adrese. Korištenje nekih jednostavnih funkcija. Grafikoni i crteži. Sadržaj vježbi: Šest dvosatnih vježbi na računalu u kojima studenti trebaju steći znanje i vještinu korištenja MS-WORD editora za obradu teksta. Jedna vježba je posjet nekoj izdavačkoj kući u kojoj se koristi obrada teksta pri izdavanju knjiga, časopisa ili novina.
Preporučena literatura:

1. Dasović, Darija; Rakić, Darko. Office 365, CARNET, Ožujak, 2020. https://www.carnet.hr/wp-content/uploads/2020/04/Office365_20_4.pdf (26.10.2021.)

2. Milosavljević, Milan; Veinović, Mladen; Grubor, Gojko. Informatika, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017. https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/40877-informatika (26.10.2021.)

3. Milosavljević, Milan; Veinović, Mladen; Nikitović, Vladimir. Modul 3 - Obrada teksta, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008. https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/40934-modul-3-obrada-teksta (26.10.2021.)

4. ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom. Modul 3: Obrada teksta. http://itdesk.info/hr/e-edukacija/modul-3-obrada-teksta/ (26.10.2021.)

Ishodi učenja:

1. identificirati i primijeniti funkcije editora teksta i word procesora,

2. oblikovati različite stilove teksta,

3. oblikovati tablicu sadržaja te umetnuti i prilagoditi grafičke elemente u dokument,

4. kreirati i urediti tablice,

5. izraditi skupno pismo i ispisati dokument.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
54 Učiteljski studij-Smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
64 Učiteljski studij-Smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe