Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska povijest

Šifra:
218932
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić (P)

dr. sc. Josip Jagodar (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Cilj je razviti svijest studenata o povijesnom procesu i razvoju hrvatske povijesti s posebnim naglaskom na položaj hrvatskog naroda u danim geopolitičkim okruženjima, čime se ojačava nacionalna svijest i svijest o mogućnostima, potrebama i opcijama državnih okvira u različitim povijesnim trenutcima. Traženo razvijanje temeljit će se na predavanjima o ključnim povijesnim trenutcima, samostalnim istraživanjima važnih tema, te analizi i kritičkom promišljanju mogućnosti i perspektiva koje su bile pred Hrvatskom i Hrvatima u pojedinim etapama povijesti. Sadržaj kolegija: - Doseljenje Hrvata - Rani srednji vijek (kneževine i kraljevstvo) - Razvijeni srednji vijek (Ugarsko Kraljevstvo i Hrvatska) - Rani novi vijek (Hrvatska između Habsburške Monarhije i Osmanskog Carstva) - Moderna povijest Hrvatske (Austro-ugarska Monarhija i Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija) - Suvremena povijest (Kraljevina SHS i Jugoslavija, NDH i SFR Jugoslavija) - Razvoj ključnih institucija
Ishodi učenja:

1. Razlikovati pojedine etape u državnoj povijesti Hrvatske

2. Kritički pristupati suvremenim problemima i perspektivama koje se geopolitički nalaze pred Hrvatskom

3. Razumjeti osnovne uzročno posljedične veze i osnovne strukture dugog trajanja relevantne za razvoj Hrvatske

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar