Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glazbena kultura

Šifra:
218935
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina

Izvođači:

Hrvoje Špicer, pred. (S)

izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina (P)

Opis predmeta:
Ciljevi Stjecanje znanja o vrstama i osobinama glazbene umjetnost kao temeljnog znanja potrebnog za razumijevanje glazbenog izraza uopće, a dječjeg glazbenog izraza posebno. Sadržaji Glazbene sastavnice u pjesmama za djecu i skladbama, glazbala i glazbeni sastavi, glazbene vrste i glazbeni stilovi, osposobljavanje za razumijevanje i vokalnu izvedbu nastavnih sadržaja.
Obavezna literatura:

Reich, T. (1994): Glazbena čitanka

Michels, U. (2004): Atlas glazbe 1 -sistematski dio i povijest glazbe od početaka do renesanse

Michels, U. (2004): Atlas glazbe 2 -povijest glazbe od baroka do danas

Ishodi učenja:

1. Definirati i razlikovati temeljne pojmove iz glazbene kulture.

2. Definirati i razlikovati stilska razdoblja u glazbenoj povijesti.

3. Prepoznati, analizirati i uspoređivati različita glazbena djela u pogledu glazbene vrste, formalne strukture, stilskog razdoblja kojemu djelo pripada i ostalih izražajnih sastavnica.

4. Opisati i zvučno prepoznati glazbene instrumente i izvođačke sastave.

5. Pjevati dječje pjesme.

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Teorija glazbe (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 2 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 2 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 2 obavezni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 2 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 2 obavezni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar