Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatski jezik i komunikacija

Šifra:
218958
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(V) + 15(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego (V, P)

Opis predmeta:
Svrha je predmeta upoznati gramatičku, pravopisnu i pravogovornu normu suvremenoga hrvatskog književnog jezika., produbljujući poznavanje gramatičkoga sustava hrvatskoga jezika na različitim jezičnim razinama - fonološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj. Usvojiti sve oblike jezične komunikacije, upoznati temeljne teorijske zasade jezične komunikacije. Podizanjem razine pisane i usmene komunikacije, studente osposobiti za kultiviranu javnu komunikaciju hrvatskim standardnim jezikom.
Obavezna literatura:

Težak, S. - Babić, S. (2005): GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA

Ham, S. (2002): ŠKOLSKA GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA

Babić-Finka-Moguš (1996): Hrvatski pravopis

Skupina autora (2013): Hrvatski pravopis

Ishodi učenja:

1. STUDENTI ĆE MOĆI: primijeniti usvojenu prozodijsku normu primijeniti usvojene pravopisne, pravogovorne i gramatičke norme hrvatskoga standardnog jezika te samostalno interpretirati problematiku povijesti hrvatskoga jezika, njegove gramatike, pravopisa i pravogovora izdvojiti i razvrstati jezične pogrješke, koristiti se lektorskim znakovima pri ispravljanju jezičnih pogrješaka ponoviti i preispitati već usvojena jezična znanja i vještine te nova znanja primijeniti u usmenoj i pisanoj komunikaciji

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe