Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatski jezik

Šifra:
218961
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić (P)

Mirela Mršić Pavičić (S)

Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznati studente s fonološkim i morfološkim sustavom suvremenoga hrvatskog standardnog jezika, s pravopisnom i pravogovornom normom hrvatskoga jezika, osposobiti ih kao buduće učitelje za izvođenje nastave iz hrvatskoga jezika u mlađim razredima osnovne škole te da se u svojem budućem radu samostalno i kritički služe stručnom literaturom.
Obavezna literatura:

Željko Jozić i sur. (2013): Hrvatski pravopis

Eugenija Barić i sur. (2005): Hrvatska gramatika

Marko Samardžija (ur.) (1999): Norme i normiranje hrvatskoga standardnog jezika

Milan Moguš (1993): Povijest hrvatskoga književnoga jezika

Anđela Frančić, Lana Hudeček, Milica Mihaljević (2006): Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku

Dubravko Škiljan (1994): Pogled u lingvistiku

Preporučena literatura:

Robert Lawrence Trask (2005): Temeljni lingvistički pojmovi

Josip Silić i Ivo Pranjković (2005): Gramatika hrvatskoga jezika

Ishodi učenja:

1. odrediti osnovne jezikoslovne pojmove

2. prepoznati fonološki i morfološki uvjetovane alternacije

3. razlikovati morfološke vrste

4. opisati povijesni razvoj hrvatskog jezika

5. odrediti obilježja standardnog jezika

6. primijeniti znanja iz hrvatske gramatike i pravopisa

7. oblikovati seminarski rad

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar